CZEKAMY NA WASZE TELEFONY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10-19, POD NUMEREM 22 615 33 13

Regulamin realizacji voucherów

 1. Każdy voucher ma swoją datę ważności.

 2. Rezerwacja terminu powinna nastąpić nie później niż na 30 dni przed datą ważności vouchera.

 3. Realizacja wizyty może nastąpić do 14 dni po upływie ważności vouchera, jeżeli zapis był dokonany w czasie jego ważności.

 4. Zarezerwowaną wizytę można odwołać lub zmienić jej termin (jeden raz), nie później niż 4 dni przed umówionym dniem - zmiany takiej można dokonać tylko w okresie ważności vouchera.

 5. Jeżeli nie mogą Państwo dotrzeć do gabinetu w umówionym terminie, istnieje możliwość przysłania innej osoby (osób) na Państwa miejsce - voucher można przekazać innej osobie.

 6. Na wizytę należy przybyć przed wyznaczoną godziną zabiegu, tak aby mógł on rozpocząć się punktualnie. Jeżeli spóźnią się Państwo na umówioną wizytę, zabieg może zostać skrócony. 

 7. Jeżeli nie pojawią się Państwo na umówionej wizycie w ramach vouchera, umówiona wizyta przepada a voucher traci ważność. W przypadku vouchera kwotowego, jego wartość zostaje pomniejszona o kwotę umówionej wizyty.

 8. Po upływie daty ważności voucher traci swoją ważności a wizyta przepada.

 9. Zapisy na wizyty przyjmujemy telefonicznie pod numerem 22 615 33 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 19. (Salon jest zamknięty w dni świąteczne)

 10. Każdy voucher posiada unikalny numer na podstawie którego dokonujemy rezerwacji telefonicznie. Nie ma możliwości rezerwacji terminu realizującego voucher bez podania jego numeru.

 11. Umówione zabiegi wykonujemy w godzinach pracy gabinetów od 10.00 do 22.00 - 7 dni w tygodniu.

 12. Istnieje możliwość zamiany otrzymanego zabiegu lub masażu na inny w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją.

 13. W przypadku voucherów wartościowych, ceny usług obowiązują w dniu dokonania rezerwacji, istnieje możliwość dopłaty do zabiegu lub masażu.

 14. W przypadku voucherów wartościowych, nie wydajemy reszty jeżeli wartość wybranego zabiegu jest niższa niż jego wartość,
  kwota która pozostanie po realizacji vouchera kwotowego może zostać wykorzystana podczas kolejnej wizyty do końca okresu ważności wykorzystanego vouchera.

 15. Vouchery wartościowe można realizować podczas kilku wizyt (ostatnia wizyta musi zostać umówiona przed końcem ich ważności)

 16. W przypadku vouchera kwotowego z wykupioną gwarancją wykonania zabiegu w gabinecie VIP, gwarancja obowiązuje podczas jednej z wizyt realizujących voucher.

 17. Przy voucherach dla jednej osoby istnieje możliwość dokupienia wizyty dla partnera i realizacji Duo wizyty - prosimy o kontakt z recepcją.

 18. Na wizyty zapraszamy tylko osoby umówione na masaż lub zabieg.

 19. Aby zabieg był wykonywany przez konkretnego Terapeutę, należy zaznaczyć to podczas zapisu w innym przypadku wizyta zostanie zarezerwowana do masażysty pracującego w danym dniu.

 20. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

 21. Voucher należy zabrać na umówioną wizytę.

 22. Przed masażem lub zabiegiem, voucher należy przekazać pracownikowi recepcji lub Terapeucie.

 23. Osoby posiadające voucher prezentowy obsługiwane są na równi z wszystkimi naszymi Gośćmi, na najwyższym poziomie.

 24. Jeżeli chcą Państwo wybrać dogodny dla siebie termin prosimy o kontakt z nami z odpowiednim wyprzedzeniem. (Terminy po godzinie 16:00 oraz soboty i niedziele należy rezerwować z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem).

 25. W przypadku wizyt w wykupioną gwarancją realizacji w gabinecie VIP, salon zastrzega sobie możliwość realizacji w innym gabinecie z przyczyn losowych (awaria, problemy techniczne) w takiej sytuacji zapisany za wizytę Gość w przypadku wizyt kwotowych z dopłatą uiści opłatę pomniejszoną o 30 zł (wartość gwarancji) a w pozostałych przypadkach zaproponujemy w miarę dostępności czasu dodatkowe usługi lub kosmetyki o tej wartości.

 26. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz listą przeciwwskazań do masaży, znajdującą się pod adresem: https://mymasujemy.pl/Przeciwwskazania_do_masazu , jeśli jakiekolwiek z nich występują należy poinformować pracownika recepcji podczas dokonywania rezerwacji, wówczas podejmie on decyzję czy masaż może być wykonany.